अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

सदाशिव पेठ, पुणे मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
पुणे - सदाशिव पेठ

सरसबाग रोड, अगाडि सनास खेल मैदान, सदाशिव पेठ, पुणे, महाराष्ट्र - 411030

स्थान नक्सा
हरेक दिन 8:00 AM - 8:00 PM

94% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
पुणे - सदाशिव पेठ

सरसबाग रोड, अगाडि सनास खेल मैदान, सदाशिव पेठ, पुणे, महाराष्ट्र - 411030

08448440991

हरेक दिन 8:00 AM - 8:00 PM

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति