अपोलो स्पेक्ट्रा
खुसी बिरामीहरू

1600000 +

खुसी बिरामीहरू
विशेषताहरु

2300 +

विशेषज्ञहरू
अस्पताल गणना

17

अस्पताल
स्थान

12

स्थान

हाम्रा डाक्टरहरू

डा. सुधीर एम
डा. सुधीर एम.

एमबीबीएस, डिप। (अर्थोप..

अर्थोपेडिक्स..

39 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा. शारदा श्रीनिवास
शारदा सिनियर डा.

MBBS, MRCP (PED)।

बालरोग र नियोन..

28 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

श्रीमति वेंकटेश डा
डा. श्रीमति भे..

MBBS, DNB (जनरल मेडि...

आन्तरिक चिकित्सा..

37 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. मिथिली राजगोपाल
डा मिथिली राज..

DNB (PED), MRCP (UK)।

बालरोग र नियोन..

28 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

राजा तिरुपति डा
डा राजा थिरुप..

एमबीबीएस, डिप्लोमा इन ओर्ट..

खुट्टा र घुँडा..

31 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा केपी कोसिगन
डा केपी कोसिगन..

MBBS, MSc, Mch (ORTHO..

अर्थोपेडिक्स..

22 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. निर्मला सुब्रमण्यम
डा निर्मला उप..

एमबीबीएस, एमडी, डीसीएच, एमएस, एम।

प्लास्टिक सर्जरी..

51 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा एमजीशेखर
डा. एमजीशेखर..

एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच (उरो), ..

युरोलोजी..

18+ वर्षको अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा. सुब्रमण्यम एस
डा. सुब्रमण्यम..

MBBS, MS (GEN SURG),...

युरोलोजी..

51 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

श्रीकान्त रामसुब्रमण्यम डा
डा. श्रीकान्त रा..

MBBS, MS (Ophthal), ..

नेत्र रोग..

14 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा श्रीवत्सन आर
डा. श्रीवत्सन..

एमबीबीएस, एमएस (जनरल), एम.

युरोलोजी..

11 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा. एलनकुमारन के
डा. एलनकुमारन..

एमबीबीएस, एमएस (जनरल सु..

ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजी..

20 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा राजा वी कोपला
डा राजा वी कोप..

MBBS, MD, FRCR (UK)।

भास्कुलर सर्जरी..

23 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. सुल्ताना नसिमा बानु एन.एन
डा. सुल्ताना ना..

MBBS, MS, DNB, FMAS..

प्रसूति तथा स्त्रीरोग..

5 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा. एपी सुवास कुमार
डा. एपी सुवास..

MBBS, FRCSI, FRCS..

स्तन सर्जिकल ओन्को..

36 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा। बालकुमार एस
डा. बालकुमार एस.

एमबीबीएस, एमएस, एमसीएच..

भास्कुलर सर्जरी..

21 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा सेन्थिल कुमार के
डा सेन्थिल कुम..

एमबीबीएस, एमएस अर्थोपेडिक..

अर्थोपेडिक्स..

16 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा एके जयराज
डा एके जयराज..

MBBS, MS (जनरल सर्जरी..

युरोलोजी..

10 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

वाणी विजय डा
डा वाणी विजय..

MBBS, MS (Gen. Surger..

सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप..

15 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा शिवराम भारध्वाज
डा शिवराम भा..

MBBS, DNB - सामान्य ..

कस्मेटिक सर्जरी..

22 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

सुभाषिनी मोहन डा
डा. सुभाषिनी..

MBBS,MD,DVL(२००९-२०१..

छाला विज्ञान..

5 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

आदित्य शाह डा
आदित्य शाह डा.

MBBS, MD, DM (Gastro..

ग्यास्ट्रोएन्टेरोलजी..

5 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा मोहम्मद फैजल अयुब
डा मोहम्मद फै...

एमबीबीएस, डीएनबी, एमआरसीएस, डीएमएएस, एम।।

इन्डोक्राइनोलजी..

14 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

शशिभूषण डा
डा शशिबुषा..

MBBS, MS, MCH, MICH..

कस्मेटिक सर्जरी..

38 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

अशोक रंगराजन डा
डा अशोक रंगा..

MBBS, MS (OPHTHAL), ..

नेत्र रोग..

20 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. मीनाक्षी बि
डा. मीनाक्षी बी..

MBBS, DGO, FMAS..

प्रसूति तथा स्त्रीरोग..

10 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा कार्तिक बाबु नटराजन
डा कार्तिक बाब..

MBBS, MD, DNB..

दुखाइ व्यवस्थापन..

13 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा राजशेखर एमके
डा. राजसेकर एम.

एमबीबीएस, डीएलओ, एमएस (ईएनटी)।

ईएनटी, हेड एन्ड नेक एस..

30 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. तिरुवेङ्गिता प्रसाद जी
डा. तिरुभेनगित..

एमबीबीएस, डीएनबी (अर्थो)।

अर्थोपेडिक्स..

21 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

सरिता विनोद डा
डा सरिता विन..

एमबीबीएस, एमडी (नेफ्रोलोजी..

नेफ्रोलोजी..

25 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा टी रामकुमार
डा टी रामकुमार..

एमबीबीएस, एमएस (जनरल सु..

सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप..

17 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा पी विजय कुमार
डा पी विजय कु...

MBBS, DNB, FRCS..

सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप..

16 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. जयश्री सौन्दरराजन
डा. जयश्री एस.

MBBS, MD, ABIM (USA)।

आन्तरिक चिकित्सा..

23 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

चन्द्रशेखर चण्डिल्य डा
डा चन्द्रशेख..

MD, FRCP (GLAS), FCIP..

आन्तरिक चिकित्सा..

38 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा ए शान्मुगा सुन्दरम एमएस
डा ए शान्मुगा..

एमबीबीएस, एमएस (अर्थो), एमसी..

अर्थोपेडिक्स र ट्र..

18 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा. एम. मारन
डा. एम. मारन..

एमबीबीएस, एमएस (जनरल सर्जर...

बेरियाट्रिक सर्जरी..

14 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

दुरई रवि डा
डा.दुराई रवि..

MBBS, MS, EFIAGES, F..

सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप..

7 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

कार्तिक कैलाश डा
डा कार्तिक कैल..

एमबीबीएस,..

अर्थोपेडिक सर्जन/...

36 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा एनी फ्लोरा
डा एनी फ्लोरा..

MBBS, DDVL..

छाला विज्ञान..

11 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा मीनाक्षी सुन्दरम
डा मिनाक्षी एस.

एमडी, डीएनबी, डिप्लोमा इन ए..

प्रसूति तथा स्त्रीरोग..

17 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

नरेन्द्रन दाशराजु डा
डा नरेन्द्रन डी..

DNB (ORTHO), MCH (OR..

अर्थोपेडिक्स..

12 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा हेमा थरुर
डा हेमा थारु..

MBBS, DNB (psychiaTR..

मनोचिकित्सा..

15 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा रामानुजम एस
डा रामानुजम एस.

एमबीबीएस, एमएस (जनरल सु..

न्यूरोलोजी र न्यूरो ..

18 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा राजकुमार के
डा राजकुमार के..

MBBS, DNB..

पल्मोनोलोजी..

13 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा शशिकुमार मुथु
डा शशिकुमार एम.

एमबीबीएस, एमएस (जनरल सर्ज...

प्लास्टिक सर्जरी..

13 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा जी रविचन्द्रन
डा जी रविचन्द...

MBBS, MD (Dermatolog..

छाला विज्ञान..

34 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा निरज जोशी
डा निरज जोशी..

MBBS, Ph.D, DLO, FAG..

ईएनटी, हेड एन्ड नेक एस..

8 वर्ष अनुभव

चेन्नई-अल्वरपेट

डा. सेसिलिया मेरी माजेला
डा. सेसिलिया मार..

MBBS, MD, DM..

कार्डियोलोजी..

21 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा. प्रिया विश्वकुमार
डा. प्रिया बिस्वा..

MBBS, DNB (PAED), MN..

बालरोग र नियोन..

22 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

डा मधुमिधा के
डा मधुमिधा..

MBBS, MD..

आन्तरिक चिकित्सा..

12 वर्ष अनुभव

चेन्नई-एमआरसी नगर

हाम्रा डाक्टरहरू

अपोलो स्पेक्ट्राको उत्कृष्टता केन्द्रहरूले शल्य चिकित्सा प्रक्रियाहरूको एक विशाल सरणीलाई समेट्छ, जसमा केही धेरै अनौठो र असामान्य प्रक्रियाहरू समावेश छन् जुन भारतको अपोलो स्पेक्ट्रामा विशेष रूपमा गरिन्छ।

हाम्रा बिरामीहरू बोल्छन्

हाम्रा बिरामीहरू बोल्छन्

हाम्रो ब्लगहरू

हाम्रो ब्लगहरू

स्कार संशोधन
साधारण

स्कार संशोधन

के तपाईंले कहिल्यै दृश्यता घटाउने सम्भावनालाई विचार गर्नुभएको छ

Gynecomastia
साधारण

Gynecomastia

Gynecomastia, को atypical वृद्धि जनाउँछ

खाना पछि टाउको दुखाइ: सम्भावित कारण र उपचार
साधारण

खाना पछि टाउको दुखाइ: सम्भावित कारण र उपचार

खाना खाएपछि टाउको दुख्नु एक सामान्य घटना हो जसले महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ

Apollo Spectra को बारेमा

एक विशेष अस्पतालको रूपमा, Apollo Spectra ले ठूला अस्पतालका सबै फाइदाहरूका साथ विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दछ तर एक मित्रवत, अधिक पहुँचयोग्य सुविधामा। यसले हामीलाई अद्वितीय बनाउँछ।

बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर, हैदरावाद, जयपुर, कानपुर, मुम्बई, नोएडा, पटना र पुणे 17 शहरहरूमा 12 केन्द्रहरूको साथ, उत्कृष्ट क्लिनिकल परिणामहरूका साथ 2,50,000+ सफल शल्यक्रियाहरू, र 2,300+ भन्दा बढी प्रमुख डाक्टरहरू। , एपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवामा नयाँ मापदण्डहरू सेट गर्न जारी राखेका छन्।

थप पढ्नुहोस्..
पूरा भयो

तपाईंको प्रवेशबाट बाहिर निस्कन पूरा सहायता

काट्ने

धार टेक्नोलोजी

हेरविचार

व्यक्तिगत हेरचाह

विशेषज्ञ

न्यूनतम इनभेसिव सर्जरीमा विशेषज्ञ

डाक्टर को बारे मा

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति