अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

अलवरपेट, चेन्नई मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
चेन्नई - अलवरपेट

12, सीपी रामास्वामी रोड, मुकाम्बिका कम्प्लेक्स नजिक, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600018

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

97% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

MRC नगर, चेन्नई मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
चेन्नई - MRC नगर

विपरित चेट्टीनाद विद्याश्रम, सत्यदेव एवेन्यू, एमआरसी नगर, आरए पुरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600028

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

97% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
चेन्नई - अलवरपेट

12, सीपी रामास्वामी रोड, मुकाम्बिका कम्प्लेक्स नजिक, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु - 600018

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)
कार्ड छवि क्याप
चेन्नई - MRC नगर

विपरित चेट्टीनाद विद्याश्रम, सत्यदेव एवेन्यू, एमआरसी नगर, आरए पुरम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600028

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति