अपोलो स्पेक्ट्रा

व्यवस्थापन समिति

नाम पदनाम इ-मेल आईडी
श्रीराम अय्यर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत [ईमेल सुरक्षित]
सुश्री रुपिन्दर कौर मुख्य अपरेटिङ अफिसर - स्पेक्ट्रा र सेकेन्डरी केयर पार्टनर नेटवर्क, अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल [ईमेल सुरक्षित]
निशान्त मिश्रा प्रमुख मार्केटिङ अधिकारी, AHLL [ईमेल सुरक्षित]

नियुक्ति बुक गर्नुहोस्

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति