अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

चिराग एन्क्लेभ, दिल्ली मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
दिल्ली - चिराग एन्क्लेभ

प्लट नं. A-2, Outer Ring Rd, Chirag Enclave Flyover, Greater Kailash-1, Chirag Enclave, New Delhi 110048

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

96% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

करोल बाग, दिल्ली मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
दिल्ली - करोल बाग

प्लट नम्बर 3, ब्लक नम्बर 34, मेट्रो पिलर नम्बर 77, पुसा रोड, वेस्ट एक्सटेन्सन एरिया (WEA), करोल बाग, नयाँ दिल्ली - 110005

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

98% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
दिल्ली - चिराग एन्क्लेभ

प्लट नं. A-2, Outer Ring Rd, Chirag Enclave Flyover, Greater Kailash-1, Chirag Enclave, New Delhi 110048

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)
कार्ड छवि क्याप
दिल्ली - करोल बाग

प्लट नम्बर 3, ब्लक नम्बर 34, मेट्रो पिलर नम्बर 77, पुसा रोड, वेस्ट एक्सटेन्सन एरिया (WEA), करोल बाग, नयाँ दिल्ली - 110005

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति