अपोलो स्पेक्ट्रा

चिराग एन्क्लेभ, दिल्ली मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल

चिराग एन्क्लेभ, दिल्ली मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालहरू

दिल्ली, चिराग एन्क्लेभ

प्लट नं. A-2, Outer Ring Rd, Chirag Enclave Flyover, Greater Kailash-1, Chirag Enclave, New Delhi 110048

कल 08448440991

स्थानस्थान नक्सा

समय24 घण्टा खोल्नुहोस्

जस्तै 96%

रोगी सन्तुष्टि स्कोर

अत्याधुनिक विशेषता अस्पताल भारतमा विश्व-स्तरीय चिकित्सा सेवाहरू र विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अभ्यासहरू सँगै ल्याउन प्रतिबद्ध छ। विशेष अस्पतालले ब्यारियाट्रिक सर्जरी, ईएनटी, जनरल र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, अर्थोपेडिक्स र स्पाइन, युरोलोजी, भेरिकोज भेन्स, केही नामहरू सहित शल्य चिकित्सा विशेषताहरूको विस्तृत दायरामा उत्कृष्ट हेरचाह प्रदान गर्दछ। 22500 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको एपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालले अति आधुनिक मोड्युलर ओटी, अत्याधुनिक पुनर्वास इकाई, इन-हाउस फार्मेसी, र बिरामीहरूको परिवार केही नामको लागि पर्खिरहेका छन्।

सरलीकृत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एकल उद्देश्यका साथ, 110 विशेषज्ञ सल्लाहकारहरू सहित 65 भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू स्वास्थ्य सेवामा नयाँ मानक सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छन्।

चिराग एन्क्लेभ, दिल्ली मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल

दिल्ली, चिराग एन्क्लेभ

अस्पताल ब्यानर

प्लट नं. A-2, Outer Ring Rd, Chirag Enclave Flyover, Greater Kailash-1, Chirag Enclave, New Delhi 110048

कल08448440991

स्थानस्थान नक्सा

समय24 घण्टा खोल्नुहोस्

जस्तै96 %

रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.7)

हाम्रो बारेमा

अत्याधुनिक विशेषता अस्पताल भारतमा विश्व-स्तरीय चिकित्सा सेवाहरू र विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अभ्यासहरू सँगै ल्याउन प्रतिबद्ध छ। विशेष अस्पतालले ब्यारियाट्रिक सर्जरी, ईएनटी, जनरल र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, अर्थोपेडिक्स र स्पाइन, युरोलोजी, भेरिकोज भेन्स, केही नामहरू सहित शल्य चिकित्सा विशेषताहरूको विस्तृत दायरामा उत्कृष्ट हेरचाह प्रदान गर्दछ। 22500 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको एपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालले अति आधुनिक मोड्युलर ओटी, अत्याधुनिक पुनर्वास इकाई, इन-हाउस फार्मेसी, र बिरामीहरूको परिवार केही नामको लागि पर्खिरहेका छन्।

सरलीकृत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एकल उद्देश्यका साथ, 110 विशेषज्ञ सल्लाहकारहरू सहित 65 भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू स्वास्थ्य सेवामा नयाँ मानक सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छन्।

हाम्रो अस्पतालमा विशेषताहरू

हाम्रा डाक्टरहरू

ग्यालरी

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति