अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल ग्रेटर नोएडा, NSG चौक
ग्रेटर नोएडा - NSG चौक

NH-27, Pocket 7, IFS Villas नजिक, NSG चौक ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201310

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

97% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
ग्रेटर नोएडा - NSG चौक

NH-27, Pocket 7, IFS Villas नजिक, NSG चौक ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201310


7669773019
7669524490
0120 2324444

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति