अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

लाल कोठी, जयपुरमा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
जयपुर - लाल कोठी

प्लट नम्बर ५, विधायक नगर, सहकार मार्ग, विधानसभा नजिक, लाल कोठी, जयपुर – ३०२००७।

स्थान नक्सा
सोम - शनि: 8AM - 8PM

96% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
जयपुर - लाल कोठी

प्लट नम्बर ५, विधायक नगर, सहकार मार्ग, विधानसभा नजिक, लाल कोठी, जयपुर – ३०२००७।

08448440991

सोम - शनि: 8AM - 8PM

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति