अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

चुन्नी गंज, कानपुरमा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
कानपुर - चुन्नी गंज

14/138, चुन्निगंज, बीएनएसडी इन्टर कलेज नजिक, मल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208001

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
कानपुर - चुन्नी गंज

14/138, चुन्निगंज, बीएनएसडी इन्टर कलेज नजिक, मल रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208001

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति