अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

चेम्बुर, मुम्बई मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
मुम्बई - चेम्बुर

उजगर कम्पाउण्ड, अगाडी। देवनार बस डिपो मेन गेट, देवनार, चेम्बुर, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400088

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Tardeo, मुम्बई मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
मुम्बई - तारदेव

156, प्रसिद्ध सिने ल्याब्स, एभरेस्ट बिल्डिंग पछाडि, तारदेव मुम्बई, महाराष्ट्र - 400034

स्थान नक्सा
हरेक दिन 8:00 AM - 8:00 PM

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
मुम्बई - चेम्बुर

उजगर कम्पाउण्ड, अगाडी। देवनार बस डिपो मेन गेट, देवनार, चेम्बुर, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400088

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)
कार्ड छवि क्याप
मुम्बई - तारदेव

156, प्रसिद्ध सिने ल्याब्स, एभरेस्ट बिल्डिंग पछाडि, तारदेव मुम्बई, महाराष्ट्र - 400034

08448440991

हरेक दिन 8:00 AM - 8:00 PM

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति