अपोलो स्पेक्ट्रा

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल रेवा

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल रेवा

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालहरू

रेवा, रतहरा

२६८/११ रेवा आरटीओ कार्यालय नजिक, रतहरा, रेवा, मध्य प्रदेश - ४८६००३

कल 95980 50266

स्थानस्थान नक्सा

समय24 घण्टा खोल्नुहोस्

जस्तै 97%

रोगी सन्तुष्टि स्कोर

१५ शैयाको क्षमता भएको यो अत्याधुनिक विशेषता अस्पताल विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा र विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अभ्यासहरू एकसाथ ल्याउन प्रतिबद्ध छ। अस्पतालले ईएनटी, जनरल र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, अर्थोपेडिक्स र स्पाइन आदि सहित शल्य चिकित्सा विशेषताहरूको विस्तृत श्रृंखलामा विशेषज्ञ हेरचाह प्रदान गर्दछ। अस्पतालमा 100 अति-आधुनिक मोड्युलर ओटी, अत्याधुनिक पुनर्वास इकाई, इन-हाउस फार्मेसी, इन-बिरामीहरूको परिवार प्रतीक्षा क्षेत्र र यति धेरै।

सरलीकृत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एकल उद्देश्यका साथ, ५०+ विशेषज्ञ सल्लाहकारहरू सहित १०० भन्दा बढी चिकित्सा पेशेवरहरू स्वास्थ्य सेवामा नयाँ मानक सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छन्।

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल रेवा

रेवा, रतहरा

अस्पताल ब्यानर

२६८/११ रेवा आरटीओ कार्यालय नजिक, रतहरा, रेवा, मध्य प्रदेश - ४८६००३

कल95980 50266

स्थानस्थान नक्सा

समय24 घण्टा खोल्नुहोस्

जस्तै %

रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.7)

हाम्रो बारेमा

१५ शैयाको क्षमता भएको यो अत्याधुनिक विशेषता अस्पताल विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा र विश्वको उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन अभ्यासहरू एकसाथ ल्याउन प्रतिबद्ध छ। अस्पतालले ईएनटी, जनरल र ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, अर्थोपेडिक्स र स्पाइन आदि सहित शल्य चिकित्सा विशेषताहरूको विस्तृत श्रृंखलामा विशेषज्ञ हेरचाह प्रदान गर्दछ। अस्पतालमा 100 अति-आधुनिक मोड्युलर ओटी, अत्याधुनिक पुनर्वास इकाई, इन-हाउस फार्मेसी, इन-बिरामीहरूको परिवार प्रतीक्षा क्षेत्र र यति धेरै।

सरलीकृत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एकल उद्देश्यका साथ, ५०+ विशेषज्ञ सल्लाहकारहरू सहित १०० भन्दा बढी चिकित्सा पेशेवरहरू स्वास्थ्य सेवामा नयाँ मानक सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छन्।

हाम्रो अस्पतालमा विशेषताहरू

हाम्रा डाक्टरहरू

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति