अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

अमृतसर मा अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
अमृतसर - अबादी कोर्ट रोड

नौशेरा हाउस, अमृतसर अर्बन सर्कल नं.109, अबादी कोर्ट रोड, अमृतसर - 143001, पंजाब।

स्थान नक्सा
सोम-शनि: 24 घण्टा
कार्ड छवि क्याप
अमृतसर - अबादी कोर्ट रोड

नौशेरा हाउस, अमृतसर अर्बन सर्कल नं.109, अबादी कोर्ट रोड, अमृतसर - 143001, पंजाब।

08448440991

सोम-शनि: 24 घण्टा

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति