अपोलो स्पेक्ट्रा

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, प्याराडाइज सर्कल, हैदराबाद

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, प्याराडाइज सर्कल, हैदराबाद

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालहरू

हैदराबाद, प्याराडाइज सर्कल

माशल्लाह भवन, प्याराडाइज सर्कल, पीजी रोड, प्याराडाइज बिरयानी नजिक | सिकन्दराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना 500003

कल 1860 500 2244

स्थानस्थान नक्सा

समय24 घण्टा खोल्नुहोस्

जस्तै 96%

रोगी सन्तुष्टि स्कोर

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, प्याराडाइज सर्कल, हैदरावादमा व्यापक र दक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एक बहुविशेषता अस्पताल हो।

एक विशेष अस्पतालको रूपमा, अपोलो स्पेक्ट्रा हस्पिटल, प्याराडाइज सर्कलले तपाईलाई ठूला अस्पतालका सबै सुविधाहरूका साथ विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको फाइदा दिन्छ तर एक मित्रवत र अधिक पहुँचयोग्य सुविधामा।

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, प्याराडाइज सर्कल, हैदराबाद

हैदराबाद, प्याराडाइज सर्कल

अस्पताल ब्यानर

माशल्लाह भवन, प्याराडाइज सर्कल, पीजी रोड, प्याराडाइज बिरयानी नजिक | सिकन्दराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना 500003

कल1860 500 2244

स्थानस्थान नक्सा

समय24 घण्टा खोल्नुहोस्

जस्तै96 %

रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.7)

हाम्रो बारेमा

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, प्याराडाइज सर्कल, हैदरावादमा व्यापक र दक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एक बहुविशेषता अस्पताल हो।

एक विशेष अस्पतालको रूपमा, अपोलो स्पेक्ट्रा हस्पिटल, प्याराडाइज सर्कलले तपाईलाई ठूला अस्पतालका सबै सुविधाहरूका साथ विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको फाइदा दिन्छ तर एक मित्रवत र अधिक पहुँचयोग्य सुविधामा।

हाम्रो अस्पतालमा विशेषताहरू

हाम्रा डाक्टरहरू

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति