अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, अमीरपेट, हैदराबाद
हैदराबाद - अमीरपेट

7-1-57/B&C, श्याम करण आरडी, आनन्दबाग, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना 500016

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

96% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कोंडापुर, हैदरावाद मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
हैदरावाद - कोंडापुर

प्लट # 1 र 6, कोथागुडा एक्स रोड, हर्ष टोयोटा शोरूम नजिक, कोंडापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, प्याराडाइज सर्कल, हैदराबाद
हैदराबाद - प्याराडाइज सर्कल

माशल्लाह भवन, प्याराडाइज सर्कल, पीजी रोड, प्याराडाइज बिरयानी नजिक | सिकन्दराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना 500003

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

96% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
हैदराबाद - अमीरपेट

7-1-57/B&C, श्याम करण आरडी, आनन्दबाग, अमीरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना 500016


040 23782378
89784 80860

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)
कार्ड छवि क्याप
हैदरावाद - कोंडापुर

प्लट # 1 र 6, कोथागुडा एक्स रोड, हर्ष टोयोटा शोरूम नजिक, कोंडापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032

08448440991

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)
कार्ड छवि क्याप
हैदराबाद - प्याराडाइज सर्कल

माशल्लाह भवन, प्याराडाइज सर्कल, पीजी रोड, प्याराडाइज बिरयानी नजिक | सिकन्दराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना 500003

1860 500 2244

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति