अपोलो स्पेक्ट्रा

अस्पताल खोज्नुहोस्

गुरुग्राम, हरियाणा मा सर्वश्रेष्ठ बहु विशेषता अस्पताल
गुरुग्राम - सेक्टर 8

द्रोणाचार्य सरकारी कलेजको नजिक, नयाँ रेलवे रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

96% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

चमत्कारी अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पतालहरू
गुरुग्राम - सेक्टर 82

प्लट नम्बर ४५, वाटिका इन्डिया नेक्स्ट, सेक्टर ८२, गुरुग्राम, हरियाणा

स्थान नक्सा
24 घण्टा खोल्नुहोस्

97% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

कार्ड छवि क्याप
गुरुग्राम - सेक्टर 8

द्रोणाचार्य सरकारी कलेजको नजिक, नयाँ रेलवे रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001


0124 2875800
0124 2875801
0124 2875802
9311695552

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)
कार्ड छवि क्याप
गुरुग्राम - सेक्टर 82

प्लट नम्बर ४५, वाटिका इन्डिया नेक्स्ट, सेक्टर ८२, गुरुग्राम, हरियाणा

0124 3528282

24 घण्टा खोल्नुहोस्

24 घण्टा खोल्नुहोस्

95% रोगी सन्तुष्टि स्कोर

Google समीक्षाहरू

(4.5)

हाम्रा शहरहरु

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति