अपोलो स्पेक्ट्रा

आलोक पाण्डे डा

एमबीबीएस, एमएस (ओर्थो), डीएनबी

अनुभव : 10 वर्ष अनुभव
विशेषता : आर्थोपेडिक्स
स्थान : मुम्बई-तारदेव
समय : पूर्व नियुक्ति द्वारा उपलब्ध
आलोक पाण्डे डा

एमबीबीएस, एमएस (ओर्थो), डीएनबी

अनुभव : 10 साल
विशेषता : आर्थोपेडिक्स
स्थान : मुम्बई, तारदेव
समय : पूर्व नियुक्ति द्वारा उपलब्ध
डाक्टर जानकारी

शैक्षिक योग्यताहरू

  • एमबीबीएस - तेर्ना अस्पताल, 2005
  • एमएस - आर्थोपेडिक्स - लोकमान्य तिलक नगरपालिका मेडिकल कलेज, सायन, मुम्बई, १ 2010 ४

उपचार र विशेषज्ञता

  • अर्थोपेडिष्ट

प्रशंसापत्र
लोकेश जी

एपोलो स्पेक्ट्रा हस्पिटल, कोरमंगला।

प्राय : सोधिने प्रश्नहरू

डा आलोक पाण्डे कहाँ अभ्यास गर्नुहुन्छ ?

डा. आलोक पाण्डे अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, मुम्बई-टारदेवमा अभ्यास गर्छन्

म डा. आलोक पाण्डे नियुक्ति कसरी लिन सक्छु?

तपाईले डा. आलोक पाण्डेलाई फोन गरेर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ 1-860-500-2244 वा वेबसाइटमा गएर वा अस्पतालमा वाक-इन गरेर।

डाक्टर आलोक पाण्डेलाई किन भेट्छन् बिरामी ?

बिरामीहरू अर्थोपेडिक्स र थपका लागि डा आलोक पाण्डेलाई भेट्छन्...

नियुक्ति बुक गर्नुहोस्

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति