अपोलो स्पेक्ट्रा

अल्मास खान डा

MBBS, DNB, FMAS

अनुभव : 7 साल
विशेषता : सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप्रोस्कोपी र न्यूनतम पहुँच सर्जरी
स्थान : मुम्बई-तारदेव
समय : पूर्व नियुक्ति द्वारा उपलब्ध
अल्मास खान डा

MBBS, DNB, FMAS

अनुभव : 7 साल
विशेषता : सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप्रोस्कोपी र न्यूनतम पहुँच सर्जरी
स्थान : मुम्बई, तारदेव
समय : पूर्व नियुक्ति द्वारा उपलब्ध
डाक्टर जानकारी

शैक्षिक योग्यता

  • MBBS - DY पाटिल विश्वविद्यालय, 2007
  • DNB - सैफी अस्पताल, 2012

उपचार र सेवा विशेषज्ञता

  • शरीरका प्रमुख अंगहरूमा ल्याप्रोस्कोपिक र उन्नत शल्यक्रियाहरूको लागि परामर्श प्रदान गर्दै।

प्रशंसापत्र
लोकेश जी

एपोलो स्पेक्ट्रा हस्पिटल, कोरमंगला।

प्राय : सोधिने प्रश्नहरू

डा अल्मास खान कहाँ अभ्यास गर्नुहुन्छ?

डा. अल्मास खान अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल, मुम्बई-टारदेवमा अभ्यास गर्दैछन्

म कसरी डा. अल्मास खान नियुक्ति लिन सक्छु?

तपाईले डा. अल्मास खानलाई फोन गरेर अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ 1-860-500-2244 वा वेबसाइटमा गएर वा अस्पतालमा वाक-इन गरेर।

डाक्टर अल्मास खानलाई किन भेट्छन् बिरामी ?

बिरामीहरू सामान्य शल्यक्रिया, ल्याप्रोस्कोपी र न्यूनतम पहुँच शल्यक्रिया र थपका लागि डा अल्मास खानलाई भेट्छन्...

नियुक्ति बुक गर्नुहोस्

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति