अपोलो स्पेक्ट्रा

हाम्रो प्रत्यारोपण मूल्य निर्धारण

16 अगस्त 2017 देखि कुल घुँडा प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण मूल्य निर्धारण
Sl होईन अर्थोपेडिक घुँडा प्रत्यारोपण प्रणाली घटक घुँडा प्रत्यारोपणको सुविधा/सामग्री एकाइहरू (नहींमा) जीएसटी बिना छत मूल्य (रु. मा) GST सहित छत मूल्य (रु. मा)
प्राथमिक
1 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार टाइटेनियम मिश्र धातु (सबै संस्करणहरू) लेपित 1 38,740.00 40,677.00
2 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार अक्सिडाइज्ड जिरकोनियम (OxZr) मिश्र धातु (सबै प्रकार) 1 38,740.00 40,677.00
3 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार हाइ-फ्लेक्स 1 25,860.00 27,153.00
4 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार कोबाल्ट क्रोमियम (CoCr) मिश्र धातु (सबै प्रकारहरू) र क्रम संख्या 1,2 र 3 बाहेक 1 24,090.00 25,294.50
5 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार टाइटेनियम मिश्र धातु (र यो सबै भेरियन्ट हो) लेपित 1 24,280.00 25,494.00
6 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार अक्सिडाइज्ड जिरकोनियम (OxZr) मिश्र धातु 1 24,280.00 25,494.00
7 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार कोबाल्ट क्रोमियम (CoCr) मिश्र धातु र सिरियल नम्बर 5 र 6 मा बाहेक 1 16,990.00 17,839.50
8 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा अभिव्यक्त सतह वा घुसाउनुहोस् कुनै पनि सामग्री 1 9,550.00 10,027.50
9 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली पटेल जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा कुनै पनि सामग्री 1 4,090.00 4,294.50
10 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली टिबियल ट्रे भएको कम्पोनेन्ट र जोसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार एकल इकाईको रूपमा सम्मिलित पोलिथिलीन वा क्रसलिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अत्यधिक क्रसलिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अन्य कुनै सामग्री 1 12,960.00 13,608.00
11 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली Tibial Tray र Insert भएका कम्पोनेन्टहरू जुनसुकै नामले पनि एकल एकाइको रूपमा जोडिन्छन् टिबियल: मेटालिक इन्सर्ट: पोलिथिलीन वा पोलिथिलीन वा क्रस-लिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अत्यधिक क्रस-लिंक गरिएको पोलिथिलीन वा अन्य कुनै सामग्री 1 26,546.00 27,873.30
समीक्षा
12 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली फेमोरल कम्पोनेन्ट जुनसुकै नाम/विशिष्टता अनुसार कुनै पनि सामग्री 1 62,770.00 65,908.50
13 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली टिबियल कम्पोनेन्ट वा टिबियल ट्रे जुनसुकै नाम/विनिर्देश अनुसार कुनै पनि सामग्री 1 31,220.00 32,781.00
14 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा अभिव्यक्त सतह वा घुसाउनुहोस् कुनै पनि सामग्री 1 15,870.00 16,663.50
15 प्राथमिक घुँडा प्रतिस्थापन प्रणाली पटेल जुनसुकै नाम/विशिष्टताद्वारा कुनै पनि सामग्री 1 4,090.00 4,294.50

नियुक्ति बुक गर्नुहोस्

नियुक्तिपुस्तक नियुक्ति